TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

Nệm Ưu Việt đạt chứng nhận TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 bởi Tổ chức chức chứng nhận quốc tế BVQA xác nhận.
Xem thêm

TIÊU CHUẨN GIƯỜNG DIVAN BOX

Giường Divan Box của Nệm Ưu Việt đạt tiêu chuẩn BS EN 1725:1998, đã được kiểm tra bởi Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (QUATEST 3).
Xem thêm

TIÊU CHUẨN ĐỘ BỀN MỸ F1566

Nệm Ưu Việt đã thực hiện tất cả theo tiêu chuẩn độ bền Mỹ - F1566 và sản phẩm đã được công nhận chính xác.
Xem thêm

TIÊU CHUẨN ĐỘ BỀN ANH QUỐC BS EN 1957:2000

Nệm Ưu Việt đã thực hiện kiểm tra tất cả theo tiêu chuẩn độ bền của Anh và được công nhận đúng chính xác.
Xem thêm