TIÊU CHUẨN GIƯỜNG DIVAN BOX

Giường Divan Box của Nệm Ưu Việt được kiểm tra bởi Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (QUATEST 3) thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng và đạt tiêu chuẩn BS EN 1725:1998.

Với những thông tin chi tiết về kết quả kiểm định như sau:

Với chất lượng tiêu chuẩn BS EN 1725:1998 đã được kiểm định, giường Divan Box của Nệm Ưu Việt luôn mang đến khách sự an tâm và hài lòng khi lựa chọn với thời gian bảo hành 10 năm đã được kiểm định.